[1]
S. P. Widya, J. H. N. Aqidah, L. P. Rahmawati, and S. Wahyuningsih, “INOVASI PEMBELAJARAN SENTRA BALOK DENGAN PENUNJANG PERMAINAN TRADISIONAL BERBASIS TEKNOLOGI DI TK/KB SALAHUDIN KOTA SURABAYA”, LKTI, vol. 2, no. 1, pp. 219–234, Jul. 2021.